CYKL1

PŁYTA 1: Profilaktyka w leczeniu próchnicy

Autor filmu: dr n. med. Emil Korporowicz

 • Zasady postępowania zgodnego z poziomem ryzyka próchnicy
 • Ocena ryzyka próchnicy
 • Diagnostyka wczesnych zmian próchnicowych – ocena wizualna i badania dodatkowe
 • Plan postępowania profilaktyczno-leczniczego
 • Uszczelnianie bruzd i wypełnienia profilaktyczne ubytków (PRR)

PŁYTA 2: Minimalnie inwazyjne leczenie próchnicy

Autor filmu: dr n. med. Anna Turska-Szybka

 • Równowaga między remineralizacją i demineralizacją
 • Profilaktyka fluorkowa
 • Profilaktyka niefluorkowa
 • Ograniczanie liczby bakterii kariogennych
 • Wzmocnienie funkcji śliny: stymulacja gruczołów ślinowych i dostarczanie jonów do remineralizacji
 • Leczenie próchnicy przedubytkowej na powierzchniach gładkich – remineralizacja i infiltracja

PŁYTA 3: Leczenie ubytków próchnicowych w zębach u dzieci

Autor filmu: lek. dent. Piotr Rożniatowski

 • Podstawowe zasady MID w stomatologii dziecięcej
 • Metody zachowania tkanek zęba
 • Etapowe i ostateczne opracowanie ubytku próchnicowego
 • Wybór materiału do wypełnienia ubytku
 • Opracowanie i wypełnienie ubytku w zębie mlecznym
 • Specyfika leczenia próchnicy głębokiej w zębie stałym „niedojrzałym”

PŁYTA 4: Leczenie pulpopatii zębów mlecznych

Autor filmu: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

 • Podział i etiologia zapaleń miazgi
 • Charakterystyka miazgi zębów mlecznych
 • Wskazania i przeciwwskazania do leczenia
 • Amputacje miazgi w zębach mlecznych
 • Leczenie kanałowe zębów mlecznych
 • Leczenie powikłań kro po kroku

PŁYTA 5: Leczenie chorób miazgi zębów stałych "niedojrzałych"

Autor filmu: dr n. med. Emil Korporowicz

 • Zapalenia miazgi zębów stałych
 • Charakterystyka miazgi zębów stałych „niedojrzałych”
 • Leczenie biologiczne – wskazania, przeciwwskazania
 • Pokrycie pośrednie, bezpośrednie
 • Amputacje miazgi w zębach stałych „niedojrzałych”
 • Leczenie kanałowe – jedno- i wieloetapowe
 • Co zrobić gdy… skuteczne leczenie powikłań

Powrót na górę